Vizyon Danışmanlık, seçme ve yerleştirme alanında Türkiye’nin en seçkin özel istihdam şirketlerinden biri olarak farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal müşterilerinin her kademedeki personel ihtiyacını karşılamaktadır. Belirlenen pozisyonu analiz ederek en uygun adaylara ulaşır, değerlendirir, seçilen adayların referans kontrollerini tamamlar, sonuçları müşteriye raporlayarak ihtiyaç duyulan istihdamı gerçekleştirir.

 

Seçme-Yerleştirme Süreci

Firma Dinamikleri: Yetkin ve kalıcı işgücü temini için adaylarımızın teknik uzmanlıklarını ölçmekle sınırlı kalmıyor, temel ve pozisyon bazında yetkinliklerini değerlendiriyor, firma kültürü ve dinamiklerine uyumunu gözeterek uzun soluklu istihdamı hedefliyoruz. Bu bilinçle pozisyonun organizasyon içerisindeki konumu ve pozisyondan beklentileri dikkate alarak ilerlemeyi önemsiyoruz.

 

Aday Profilinin Belirlenmesi: Aday profilinin doğru tanımlanması, zamanı efektif kullanmak ve isabetli seçimler yapmak için son derece kritiktir. Uzman ve tecrübeli ekibimiz ile aldığınız hizmetin farklılığını hissedersiniz.

 

Aday Seçimi: Ulusal portallarda kayıtlı milyonlarca özgeçmişin yanında geniş veri tabanımızı ve alternatif işgücü kaynaklarını etkin şekilde kullanıyor, pozisyon için potansiyel adayları belirliyoruz. Profesyonel değerlendirme araçları ile adayların bilgi ve beceri düzeylerini, eğilimlerini ve davranış özelliklerini analiz ediyor beklenen yetkinlikler bazında öne geçen adayları tespit ediyoruz.

 

Referans Kontrolü: Değerlendirme sonuçlarına göre pozisyona uygun bulunan adayların referans kontrolleri gerçekleştirilir. Danışmanlarımız, bu aşamada referanslardan alınan olumlu geri bildirimlerle sınırlı kalmaz; Kapsamlı ve yapılandırılmış görüşmelerle adayın uzmanlık becerilerini, iş ilişkilerini, öne çıkan yetkinliklerini ve gelişim alanlarını sorgular.

 

Online Bilgi Portalı ve Raporlama:  Aday özelinde değerlendirme raporlarını hazırlar ve müşterilerimize sunarız.  Bunun yanında seçme-değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında kullanıcı şifrenizi kullanarak bilgi portalına giriş yapabilir, başvuru istatistiklerini izleyebilir, adaylara ilişkin değerlendirme notlarına ulaşabilirsiniz. İhtiyaç duyacağınız tüm bilgi 7/24 elinizin altında.